Samen lerend  werken richting toekomstgerichte en duurzame gezondheidszorg

De blik vooruit

Mirai Zorgvernieuwing bestaat om zorgvernieuwers te ondersteunen, ontwikkelen en inspireren op weg naar toekomstgerichte en duurzame (gezondheids-)zorg. Dit doen we door het:
N
faciliteren van organisaties, (zorg- en leer)netwerken en samenwerkingsverbanden bij zorgvernieuwing en transitieopgaven;
N
trainen en opleiden van mensen om bij te kunnen dragen aan veranderopgaven in zorg, preventie en welzijn.
Met elkaar kunnen we samen lerend op weg, positieve veranderingen in gang zetten en duurzame impact maken.

Benieuwd waar ik mee kan helpen?

Zorgvernieuwing

Partner voor organisaties, (zorg- en leer)netwerken en samenwerkingsverbanden op weg naar toekomstgerichte en duurzame gezondheidszorg.

Training

Ook jouw rol in en invloed op de verduurzaming van jouw organisatie vergroten? Ontdek hoe je vanuit jouw drive en talenten bij kunt dragen aan toekomstgerichte zorg.

Workshop/werksessie

Samen met collega's toekomstgericht en lerend aan de slag tijdens een energieke workshop of werksessie.

Mona van de Steeg

Over Mirai Zorgvernieuwing

Vanuit Mirai Zorgvernieuwing werk ik graag aan een betere, gezondere wereld voor iedereen, door samen met partners en opdrachtgevers elke dag de zorg en dienstverlening mooier, beter, groener en toekomstgerichter te maken. Vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt, met werkgeluk voor de zorgprofessional en oog voor de leefomgeving.
N

Vernieuwend en toekomstgericht

N

Hart voor duurzame gezondheidszorg

N

Bevlogen, prikkelend en betrokken

Wat anderen zeggen

{

Ik heb verschillende keren met Mona mogen samenwerken op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Daarbij heb ik Mona leren kennen als een toegewijde deskundige die zich niet alleen zeer secuur verdiept in de onderliggende vraagstelling, maar ook op creatieve wijze maatwerk weet te realiseren. Ik kijk uit naar onze volgende samenwerking.

Marita Bossers-Nabben
Directeur Planetree Nederland
{

Ik ken Mona als bevlogen en inspirerende docent over het thema ‘kwaliteit van zorg’ in cursussen voor medisch specialisten. Als cursusleider zag ik hoe zij deelnemers aan het denken zette en met hen in gesprek ging over hun opvattingen over de vraag wat goede zorg inhoudt. Dat gesprek ging niet alleen over hun opvattingen over professionaliteit, maar ook over hun rol als burger in onze samenleving.

Pieter Wijnsma
Oud-directeur Academie voor Medisch Specialisten
{

In de nadagen van de coronacrisis heb ik Mona ingeschakeld als ‘sparringpartner en adviseur’. De veranderopgave van de geboortezorg voor de toekomst in de regio Zuidwest-Nederland stond centraal. Met elkaar schakelden we tussen het uitdenken en vormgeven van een lange termijn strategie en concrete activiteiten met diverse partners in het geboortezorgnetwerk van de regio. Wat kunnen we vandaag al doen wat ook impact heeft voor de toekomst?

Ik vond het samenwerken met Mona van grote meerwaarde. Haar bespiegelingen, scherpte, expertise en persoonlijke inbreng brachten inspirerende perspectieven. Sterk punt van Mona was dat zij het perspectief van de aanstaande ouders en de generatie van de toekomst steeds leidend hield. Samen hebben we een basis kunnen leggen voor verdere uitwerking in de regio.

Annelies de Vries
Zelfstandig adviseur, voormalig- senior adviseur Samergo
{

Mona is al een aantal jaar verbonden als trainer bij ons Traineeship. Zij werkt met onze trainees rond (persoonlijk) leiderschap in de zorg en kwaliteit van zorg. In beide gevallen besteed ze veel aandacht hun eigen drijfveren, visie en ambities en legt ze een koppeling met de vraagstukken waarmee de trainees bij hun opdrachtgevers aan de slag zijn. De evaluaties van de trainees zijn altijd goed beoordeeld. Trainees vinden de trainingen interessant en krijgen inzichten die ze mee kunnen nemen in hun eigen vraagstukken en projecten. Mona wordt als een hele fijne trainer ervaren, die goed aansluit bij de groep en ook ruimte geeft. Ze weet trainees te prikkelen en te stimuleren.

Nouschka Haven
Partner High Select
{

Ongeveer 9 jaar geleden heeft Mona ons begeleid bij het invoeren van spiegelbijeenkomsten, om de feedback van onze patiënten in te zetten om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. Daarbij heeft zij ook onze gespreksleiders getraind. Deze waardevolle methodiek gebruiken we nog steeds. Mona heeft onlangs een opfristraining verzorgd. Deze training op maat heeft onze gespreksvaardigheden weer vergroot en door de professionele, persoonlijke en positieve benadering van Mona kon iedereen met zijn eigen leerpunten aan de slag. Het is fijn samenwerken met Mona.

Sylvia Bakker-Hendrikse
Coördinator spiegelbijeenkomsten Spaarne Gasthuis

Ook positieve verandering in gang zetten?

Ook aan de slag met zorgvernieuwing en/of verduurzaming van de zorg? Mirai Zorgvernieuwing is úw partner in het ontwerpen en (bege)leiden van trajecten en werksessies, om tot een meer toekomstgerichte, mensgerichte en duurzame gezondheidszorg te komen.