Over Mirai Zorgvernieuwing

Mirai Zorgvernieuwing is in het voorjaar van 2015 opgericht door Mona van de Steeg.

Geluk en welzijn in een betere, gezondere wereld voor iedereen

Mirai Zorgvernieuwing bestaat om zorgvernieuwers te inspireren, te ontwikkelen en te faciliteren op weg naar geluk en welzijn in een betere, gezondere wereld voor iedereen.

Door samen lerend te werken aan het vormgeven van een mooie toekomst, waarin gezondheid, duurzaamheid, innovatie en natuur verbonden zijn.

Vooruitstrevend

Maatschappelijk betrokken

Ruimte voor meerdere
perspectieven

Duurzame impact

Uw partner op weg naar toekomstgerichte en duurzame zorg

De afgelopen 25 jaar heb ik diverse rollen en functies in en om de zorg vervuld. Ik heb een brede, nieuwsgierige en toekomstgerichte blik. En combineer strategisch inzicht met een hands-on pragmatische aanpak om tot concrete resultaten te komen.

Mijn expertise omvat:

implementatie en verspreiding van nieuwe kennis en zorginnovatie

kwartiermaken en opbouwen van verbeter- en innovatieprogramma’s
opzet en ontwikkeling van zorg- en leernetwerken, en leiden van werksessies
leidinggeven en faciliteren van samenwerkingsinitiatieven op regionaal, strategisch en ketenniveau
Daarnaast geef ik al decennialang training, begeleiding en coaching aan zorgprofessionals, trainees, managers en bestuurders. Mijn doel is het realiseren van duurzame impact door te faciliteren, verhelderen, vereenvoudigen en verbinden.

Mirai betekent ‘toekomst‘ in het Japans

“Ik draag graag bij aan toekomstgerichte zorg. Veel gedachtegoed uit de kwaliteitszorg komt uit Japan, een vakgebied waarin ik mij vele jaren heb ondergedompeld. Ik vind het fascinerend hoe een land als Japan zowel een focus op technologie en innovatie, als aandacht en waardering voor tradities, gewoonten en een gezonde leefstijl combineert. Dat brengt een boeiende en inspirerende combinatie van perspectieven. Mensen daar lijken meer gewend aan wisselende en extreme situaties, zoals een orkaan die nadert vanuit zee of een mogelijke aardbeving of overstroming. Mijn overtuiging is dat organisaties die zich voorbereiden en tijdig aanpassen aan veranderende omstandigheden op lange termijn succesvol zijn.”

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelen die samen een mondiaal kompas vormen dat richting geeft naar een gezonde, inclusieve, duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld in 2030 voor iedereen. 

Mirai Zorgvernieuwing vindt alle SDG’s belangrijk, maar de volgende doelen zijn richtinggevend:

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn voor iedereen

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

SDG 13: Klimaatactie

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Meer weten over de SDG’s? Kijk dan op sdgnederland.nl

Wat anderen zeggen

{

In de nadagen van de coronacrisis heb ik Mona ingeschakeld als ‘sparringpartner en adviseur’. De veranderopgave van de geboortezorg voor de toekomst in de regio Zuidwest-Nederland stond centraal. Met elkaar schakelden we tussen het uitdenken en vormgeven van een lange termijn strategie en concrete activiteiten met diverse partners in het geboortezorgnetwerk van de regio. Wat kunnen we vandaag al doen wat ook impact heeft voor de toekomst?

Ik vond het samenwerken met Mona van grote meerwaarde. Haar bespiegelingen, scherpte, expertise en persoonlijke inbreng brachten inspirerende perspectieven. Sterk punt van Mona was dat zij het perspectief van de aanstaande ouders en de generatie van de toekomst steeds leidend hield. Samen hebben we een basis kunnen leggen voor verdere uitwerking in de regio.

Annelies de Vries
Zelfstandig adviseur, voormalig- senior adviseur Samergo
{

Ik heb verschillende keren met Mona mogen samenwerken op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Daarbij heb ik Mona leren kennen als een toegewijde deskundige die zich niet alleen zeer secuur verdiept in de onderliggende vraagstelling, maar ook op creatieve wijze maatwerk weet te realiseren. Ik kijk uit naar onze volgende samenwerking.

Marita Bossers-Nabben
Directeur Planetree Nederland
{

Ik ken Mona als bevlogen en inspirerende docent over het thema ‘kwaliteit van zorg’ in cursussen voor medisch specialisten. Als cursusleider zag ik hoe zij deelnemers aan het denken zette en met hen in gesprek ging over hun opvattingen over de vraag wat goede zorg inhoudt. Dat gesprek ging niet alleen over hun opvattingen over professionaliteit, maar ook over hun rol als burger in onze samenleving.

Pieter Wijnsma
Oud-directeur Academie voor Medisch Specialisten
{

Ongeveer 9 jaar geleden heeft Mona ons begeleid bij het invoeren van spiegelbijeenkomsten, om de feedback van onze patiënten in te zetten om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. Daarbij heeft zij ook onze gespreksleiders getraind. Deze waardevolle methodiek gebruiken we nog steeds. Mona heeft onlangs een opfristraining verzorgd. Deze training op maat heeft onze gespreksvaardigheden weer vergroot en door de professionele, persoonlijke en positieve benadering van Mona kon iedereen met zijn eigen leerpunten aan de slag. Het is fijn samenwerken met Mona.

Sylvia Bakker-Hendrikse
Coördinator spiegelbijeenkomsten Spaarne Gasthuis
{

Mona is al een aantal jaar verbonden als trainer bij ons Traineeship. Zij werkt met onze trainees rond (persoonlijk) leiderschap in de zorg en kwaliteit van zorg. In beide gevallen besteed ze veel aandacht hun eigen drijfveren, visie en ambities en legt ze een koppeling met de vraagstukken waarmee de trainees bij hun opdrachtgevers aan de slag zijn. De evaluaties van de trainees zijn altijd goed beoordeeld. Trainees vinden de trainingen interessant en krijgen inzichten die ze mee kunnen nemen in hun eigen vraagstukken en projecten. Mona wordt als een hele fijne trainer ervaren, die goed aansluit bij de groep en ook ruimte geeft. Ze weet trainees te prikkelen en te stimuleren.

Nouschka Haven
Partner High Select

Ons verhaal

Ik ben opgegroeid in het oosten van het land en hou nog altijd van de Twentse humor en nuchterheid. Mijn hart maakt altijd een sprongetje als ik de IJssel over rij en het prachtige groene landschap zie. Van huis uit werd ik gestimuleerd om de wereld en andere culturen te verkennen.

Op mijn 17e ging ik geneeskunde studeren in het mooie Utrecht, waar ik nu nog steeds woon samen met mijn man, 12 jarige dochter en 14 jarige beagle.

Als jong volwassene zag ik van nabij wat het betekent als je op relatief jonge leeftijd ernstig ziek wordt en je vervolgens leeft in ‘tussenland’. Diverse ervaringen in de zorg versterkten het sluimerende gevoel dat ik op een andere manier dan als arts aan de gezondheidszorg wilde werken.
Met het opgroeien van mijn dochter, groeide mijn bewustzijn over duurzaamheid, net als de wens dat de kwaliteit van leven voor deze en komende generaties net zo goed of zelfs beter is dan wij nu hebben, op een wijze die past binnen de grenzen van onze planeet.
Verschillende opleidingen, banen, functies en rollen verder, heb ik nu vanuit Mirai Zorgvernieuwing ruim 8 jaar het voorrecht om samen met opdrachtgevers te werken aan boeiende vraagstukken. Opdrachtgevers kenmerken mijn stijl als: betrokken, vernieuwend, gedreven en kritisch, verbindend.

Samen kom je verder!

Mirai Zorgvernieuwing werkt graag samen met mensen en organisaties die toekomstgerichte, mensgerichte en duurzame zorg faciliteren en stimuleren.

Waar nodig of gewenst voor een opdracht schakelen we anderen in uit ons netwerk, van trainers, adviseurs, coaches, videomakers tot onderzoekers. Immers, daar waar geïnspireerde mensen samenwerken aan de goede dingen, ontstaat energie, plezier en impact.

Mirai Zorgvernieuwing gelooft in ‘nieuw organiseren’: we werken graag en nauw samen met partners en verbinden ons graag aan relevante netwerken en coöperaties. Hieronder vind je daarvan enkele voorbeelden:

Partner van:

Zorg van betekenis
MVO

Aangesloten bij:

CRKBO
ZVK

Benieuwd waar ik mee kan helpen?

Zorgvernieuwing

Partner voor organisaties, (zorg- en leer)netwerken en samenwerkingsverbanden op weg naar toekomstgerichte en duurzame gezondheidszorg.

Training

Ook jouw rol in en invloed op de verduurzaming van jouw organisatie vergroten? Ontdek hoe je vanuit jouw drive en talenten bij kunt dragen aan toekomstgerichte zorg.

Workshop/werksessie

Samen met collega's toekomstgericht en lerend aan de slag tijdens een energieke workshop of werksessie.

Heb je een vraag?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan en/of mogelijke samenwerking? Neem dan gerust contact op.

Ook werken we graag samen met (jonge) ambitieuze professionals en ondernemers. Dus ben je een zelfstandige zorgvernieuwer of groene ondernemer? Bel ons, we leren je graag kennen.