Zorgvernieuwing om de toekomst vorm te geven

Vanuit Mirai Zorgvernieuwing werk ik graag aan een betere, gezondere wereld voor iedereen, door samen met partners en opdrachtgevers elke dag de zorg en dienstverlening mooier, duurzamer en toekomstgerichter te maken.

Vanuit het perspectief van de cliënt / patiënt

Werkgeluk voor de zorgprofessional

Oog voor de leefomgeving

Waarom is zorgvernieuwing en verandering nodig?

In Nederland hebben we een goede gezondheidszorg. Maar de komende jaren zijn de uitdagingen groot. De vraag naar zorg en welzijn neemt toe, terwijl personeel, mantelzorgers en middelen schaarser worden. Ondanks allerlei inspanning nemen verschillen in gezondheid tussen groepen in de samenleving niet af, maar dreigen groter te worden. Daarnaast gebruikt de zorgsector veel energie, voedsel en grondstoffen. En draagt de sector zelf bij aan vervuiling van het milieu en aan klimaatverandering met gezondheidsschade tot gevolg.
Zorgvernieuwing en transformatie is nodig voor een…
N

Toekomstbestendige zorg

N
Mensgerichte dienstverlening
N

Duurzame gezondheidszorg

Voorbeelden van vraagstukken

N

Ben je beschikbaar als projectleider voor ‘de stem van de patiënt’ op weg naar de nieuwe landelijke hart- en vaatagenda die wordt opgesteld voor de komende 10 jaar?
– Harteraad

N
Wil je host zijn van onze webinar over ‘Duurzaamheid in de gezondheidszorg’? En kan je de webcast over ‘Innovatie in de ouderenzorg’ mee opzetten en hosten?
– Planetree
N
Kan je kwartiermaker zijn voor thema’s als ‘De huisarts van de toekomst’ en de ‘paramedicus fit for the future’?
– Raedelijn
N

Kan jij helpen bij het ontwerp van een (de-)implementatietraject gericht op meer verantwoord voorschrijven van antibiotica in verpleeghuizen? En kan je daarbij groeps- en implementatiecoach zijn?
– UNO Amsterdam

N

Wil jij projectleider zijn van de Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda Kwaliteitscycli? En samen met de stakeholders tijdens invitationals de kwaliteitscyclus voor 30 onderwerpen in de curatieve zorg doorlopen?
– i.o.v. en met de partners van Hoofdlijnenakkoord FMS, NPCF, NVZ, NFU, V&VN, ZN, ZKN, min. VWS, Zorginstituut

Projecten en trajecten

Samen werken voor een goede start voor ieder kind, regiovisie en ‘Sterker samenwerken’ Geboortezorg regio Utrecht (i.o.v. de 3 Utrechtse VSVs en Raedelijn)
Senior adviseur

Lerend netwerk (de-)implementatie: Infectieziekten en antibiotica, dreiging van antibioticaresistentie voorkomen in verpleeghuizen (i.o.v. UNO Amsterdam)
Co-design van het traject & groeps- en implementatiecoach

Host van een webinar over Duurzaamheid in de gezondheidszorg, host van een webcast over Innovatie in de ouderenzorg (i.o.v. Planetree)

Projectleider Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda Kwaliteitscycli, doorlopen van kwaliteitscyclus voor 30 onderwerpen in de curatieve zorg (i.o.v. en met de partners van Hoofdlijnenakkoord FMS, NPCF, NVZ, NFU, V&VN, ZN, ZKN, min. VWS, Zorginstituut)

Gespreksleider waardendialogen en focusgroepen divers, bijv. rondom vraagstukken op het terrein van Diabetes of Oncologie

Ik ben inzetbaar als…

Mijn ervaring en affiniteit ligt bij de volgende rollen:

Vernieuwende en verbindende rol

Begeleiden van innovatie- en samenwerkingsprocessen, leggen van relevante dwarsverbanden, ontwikkelingen van buiten naar binnen halen.

Strategische rol

Faciliteren bij het creëren van een (gezamenlijke) visie en missie en het ontwikkelen van een (duurzaamheids)strategie.

Mentor rol

Creëren van experimenteerruimte en leerervaringen, de ander ín zijn/haar kracht zetten.

Kwartiermakers rol

‘Vooruit gestuurd worden’ om partijen, personen en potentiële partners samen te brengen en iets nieuws te creëren.

En meer...

Daarnaast ben ik gewend om als dagvoorzitter/host, gespreksleider, facilitator of procesbegeleider op te treden.

Bouwen aan de kansen van de toekomst

Enkele modules om mee te bouwen aan de kansen van de toekomst zijn:

Een visie op de zorg van de toekomst

Focus aanbrengen binnen het brede thema van duurzaamheid, liefst samen met (interne en externe) stakeholders. Ontwikkelen van een duurzame visie en missie.
Bijv. inspiratie- en werksessies, interviews, site-visits
Modellen & kaders o.a.: SDG’s, GDDZ3.0

Strategie

De visie op de zorg van de toekomst doorvertalen naar concrete trajecten en het realiseren van impact. Een geïntegreerde strategie ontwikkelen die waarde oplevert voor de samenleving.
Bijv. scenario planning, roadmapping en backcasting.
Modellen o.a.: IIRC-waardecreatie

Lerende organisatie

Condities creëren zodat collega’s -waardengedreven- kunnen groeien. Persoonlijk leiderschap gelijktijdig ontwikkelen én benutten. Mensen leren om zelf te vernieuwen en verduurzamen.
Bijv. reflectieve interventies, zoals dialoogsessies, storytelling

Sociale innovatie

In co-creatie nieuwe ideeën (diensten, producten) ontwikkelen en toepassen die aansluiten bij maatschappelijke behoeftes. Of (de-)implementatie van (in-)effectieve interventies.
Bijv. buddies: koppelen van inhoudelijke kennis aan veranderingsbereidheid, interdisciplinair en transdisciplinair samenwerken

Samenwerking en netwerken

(Nieuwe) samenwerking en partnerships opstarten en begeleiden binnen en buiten de eigen muren en domeinen. Al lerend verder bekwamen in ‘samenwerken’ rondom toekomstgerichte en duurzame zorg.
Bijv. verkennen / scouten, (inspirerende) gezamenlijke doelen en ambities formuleren

Meer weten? Begrijpelijk!

Neem gerust contact op. Tijdens een intake- of kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden.

Wie gingen voor?

Mirai Zorgvernieuwing werkt met een diversiteit aan opdrachtgevers op landelijk, regionaal en lokaal niveau, zoals…

N

zorgorganisaties

N

cliëntenorganisaties

N

samenwerkingsverbanden

N

leernetwerken

N

academies

N

trainings- en traineebureaus

N

kennisinstituten

N

koepelorganisaties

N

beroepsverenigingen

Mona van de Steeg

Een betrokken vernieuwer

De afgelopen 25 jaar heb ik diverse rollen en functies in en om de zorg vervuld. Ik heb een brede, nieuwsgierige en toekomstgerichte blik. En combineer strategisch inzicht met een hands-on pragmatische aanpak om tot concrete resultaten te komen.

Mijn expertise omvat:

N

implementatie en verspreiding van nieuwe kennis en zorginnovatie

N

kwartiermaken en opbouwen van verbeter- en innovatieprogramma's

N

opzet en ontwikkeling van zorg- en leernetwerken, en leiden van werksessies

N

leidinggeven en faciliteren van samenwerkingsinitiatieven op regionaal, strategisch en ketenniveau

Daarnaast geef ik al decennialang training, begeleiding en coaching aan zorgprofessionals, trainees, managers en bestuurders. Mijn doel is het realiseren van duurzame impact door te faciliteren, verhelderen, vereenvoudigen en verbinden.

Morgen duurzamer zijn dan vandaag?

Heb je een doelgerichte vraag of wil je eens vrijblijvend sparren?


  Is er nog iets onduidelijk?

  Hier staan de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust contact op.

  Kunnen we als potentiële opdrachtgever kennismaken met de adviseur of trainer?

  Ja, dat kan. Plan gerust een kennismakingsgesprek in.

  • Voor een training (open inschrijving), workshop of werksessie kunnen we tijdens een online intakegesprek kennismaken en eventueel (leer)doelen en wensen inventariseren en ingaan op specifieke vragen.
  • Bij een adviesvraag, langer durende samenwerking of Incompany training is het uiteraard mogelijk om live kennis te maken en na te gaan of er een match of klik is.

  Kan Mirai Zorgvernieuwing een (leer)bijeenkomst of werksessie begeleiden?

  Ja, dat kan. Ik heb veel ervaring met het begeleiden van teams en groepen. Van het faciliteren van intervisie tot en met dagvoorzitterschap van een werkconferentie. Graag denk ik vooraf mee hoe te komen tot een goed ontwerp waarbij deelnemers elkaar inspireren, het goede gesprek aangaan, met en van elkaar leren en tot co-creatie kunnen komen. Het is ook mogelijk een ‘leertraject’ af te spreken, waarbij deelnemers in enkele werksessies met elkaar aan de slag gaan en (tussentijds verder) werken aan gezamenlijke ambities en doelen. Dit brengt onderlinge verbinding, inspiratie en concrete voortgang.

  Kan Mirai Zorgvernieuwing helpen bij implementatie?

  Ja, dat kan. Ik heb ruime ervaring met diverse implementatie én de-implementatie vraagstukken om zorgvernieuwing te realiseren. Graag bespreek ik de waarde van diverse aanvliegroutes; van gedragsverandering tot systeemverandering en van planmatig tot meer organisch implementeren en veranderen. We bekijken vervolgens wat er nodig is voor het toepassen van nieuwe inzichten, vaardigheden, gedrag en/of innovaties. We betrekken in een vroeg stadium eventuele betrokkenen (stakeholders) en werken zo veel mogelijk met de eigen medewerkers, zodat iedereen de kans krijgt eigenaarschap te nemen.